Wolf is gespecialiseerd in het werken met explosieven en in zaagwerken, beide zowel boven als onder water. Wolf opereert internationaal en biedt oplossingen voor projecten van elke omvang en complexiteit.
Welkom
Gezien het unieke en specifieke karakter van veel van onze opdrachten streven we voortdurend naar een optimalisatie van ons materieel en onze werkwijze.
De ontwikkeling van het beschikbare materieel en de zoektocht naar nieuwe technieken beschouwen wij dan ook als één van onze kerntaken.
WOLF | info@wolfbvba.be
Projecten
Activiteiten
NL | FR | EN
Contact
Boren en springen onder water
Afbraakwerken met explosieven
Wolf kan onder water in verschillende materialen boren en springen met als doel de massieven of objecten te fragmenteren. In samenspraak met de klant wordt de gewenste grootte van de fragmentatie bepaald zodat latere bagger- of ruimingwerken onder ideale omstandigheden kunnen gebeuren. Zowel rotsmassieven als gewapend beton kunnen op deze manier geboord en gesprongen worden. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan trillingen en andere effecten op de omgeving. Door technieken van gecontroleerd springen zorgvuldig toe te passen kan op deze wijze zelfs gewerkt worden in de onmiddellijke nabijheid van kwetsbare objecten.
Zaagwerken boven en onder water
Afbraakwerken met explosieven
Wolf is specialist in afbraakwerken met explosieven. Door gebruik te maken van gecontroleerde springtechnieken kan een project vaak veel sneller uitgevoerd worden dan op traditionele wijze. Tijdswinst betekent kostenbesparing en ook een grote beperking van de overlast voor de omgeving. Wolf staat in voor het ontwerp, organisatie en uitvoering van uw project. Mede door onze expertise en toewijding zorgen we voor een veilige realisatie ervan, binnen het vereiste budget en planning.
Zaagwerken boven en onder water
Boren en springen onder water
Wolf zaagt met diamantkabels of diamantschijven door verschillende materialen, zowel op land als in maritieme omstandigheden. Wij maken hiervoor gebruik van een uitgebreid arsenaal aan machines die indien nodig worden aangepast of ontwikkeld voor een specifiek project. Zowel zaagtechnieken voor toepassingen in een droge omgeving als onder water behoren tot onze activiteiten. Dank zij onze focus op innovatie en productontwikkeling kunnen wij zaagwerken uitvoeren in de meest diverse omstandigheden.
Boomkruinen
Postsorteercentrum Gent
Brug in Briegden
Atoombunker KMSK Antwerpen
Amazonehaven Rotterdam
Elektriciteitscentrale te Mol
Projecten
Webdesign: Bart De Neve
WOLF Trapstraat 45 9470 Denderleeuw BTW: BE 0454.963.454 Tel: +32 53 68 20 69 Fax: +32 53 68 42 45 info@wolfbvba.be Herman Daelman Tel: +32 475 23 37 38 herman.daelman@wolfbvba.be Frank Van Snick Tel: +32 475 68 76 17 frank.vansnick@wolfbvba.be